Lezingen

lezingen

Wij geven in de loop van het cursusjaar diverse lezingen over actuele thema’s.

Wij vragen bij lezingen een vrijwillige bijdrage. Aanmelden is niet nodig.

Onderwerpen:

# Kunstmatige Intelligentie (A.I.)

# Veilig Internetten (security, phishingmail)

# Veilig Bankieren (online met pincode)

#  Wijs met media (betrouwbaarheid, fake news)