Rooster Cursussen (op afroep)

SW foto app
Cultuurhuis Heemskerk
SW foto app
Bibliotheek Beverwijk
AGENDA 2024 
Seniorweb IJmond houdt lezingen in het Cultuurhuis en in buurthuis de Stut.
Voor de agenda van de lezingen: 
zie lezingen.

Vanaf februari 2024 is Seniorweb IJmond een nieuwe weg ingeslagen. De organisatie van de klassikale cursussen gaat vervallen. De vrije inloop en de te bezoeken lezingen blijven  wel doorgang vinden. Seniorweb IJmond stapt over op vraaggestuurde cursussen, waarbij het initiatief ligt bij het Cultuurhuis, de bibliotheken en het buurthuis de Stut. 

U kunt  uw belangstelling opgeven via een formulier dat verkrijgbaar is  bij de Klantenservice van de bibliotheken en het Cultuurhuis Heemskerk. U kunt uw vraag ook kenbaar maken via Contact.