digitaal
"wij maken u wegwijs in de digitale wereld"

SeniorWeb IJmond in 2024

SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van computers, tablets  en internet zelf laten ervaren. Voor én door ouderen.

SeniorWeb IJmond zorgt voor de bemensing van drie SeniorWeb locaties in de IJmond te weten: 

bibliotheek Heemskerk (Cultuurhuis), buurthuis de Stut en bibliotheek Beverwijk.                                                   De lezingen zijn in het Cultuurhuis en in buurthuis de Stut.

We geven cursussen op afroep, les aan huis, lezingen en er zijn inloopspreekuren.

U kunt zich met vragen melden via de oranje knop Contact.

U kunt ook lid worden van de landelijke Senior Web. U kunt dan gebruik maken van een helpdesk (telefonisch, per mail of aan huis) en u krijgt het blad ENTER. Dat bevat een schat aan informatie in een begrijpelijke taal. U ontvangt ook nieuwsbrieven. Klik hier: Lid worden